På grunn av vedlikehold og oppdateringer kan ekstranettet i perioden 11:15 - 12:00 være ustabilt.